Miesiąc: Lipiec 2019

Kurs BHP we Wrocławiu – jak szkolić zagranicznych pracowników

Od kilku lat do Polski przybywa wielu wschodnich obywateli w celu podjęcia w naszym kraju pracy. Z tego powodu w wielu firmach zwiększa się odsetek pracowników z Ukrainy względem pracowników z Polski. Sytuacja taka sprawiła, że rynek pracy musiał dopasować się do zatrudniania obcokrajowców w tym również dopasować trzeba było kurs BHP we Wrocławiu, który stanowi fundament pracy w bezpiecznych warunkach

Kurs BHP we Wrocławiu, którego głównym założeniem jest przygotowanie do pracy pracowników zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany musiał zostać również z myślą o wschodnich pracownikach. Część pracowników z Ukrainy nie posługuje się językiem polskim co wiązało się z trudnością zrozumienia kursu BHP we Wrocławiu i to właśnie dlatego zaczęto wychodzić naprzeciw trudnością i w wielu zakładach pracy, w których zatrudnia się pracowników z zagranicy instrukcje tłumaczy się na dwa języki, udowodniono, że większość wypadków w pracy spowodowanych przez zagranicznych pracowników wynikało z niezrozumienia instrukcji napisanej w języku polski.

Przepisy BHP i Prawa Pracy nie narzucają języka w jakim ma zostać prowadzony kurs BHP we Wrocławiu, zaznacza się jedynie, że ma on być zrozumiały dla pracowników i pozwolić im na przyswojenie odpowiedniej wiedzy, która sprzyja pracy w bezpiecznych warunkach.

Wielu pracodawców oraz specjalistów z zakresu BHP przygotowuje kurs BHP we Wrocławiu również z myślą o pracownikach z Ukrainy tworząc prezentacje multimedialne oparte np. o instruktaże wideo, tłumacząc zagadnienia, tworząc instrukcje obrazkowe bądź w dwóch językach.

Ważne jest aby przekazywana podczas kursu BHP we Wrocławiu wiedza dotarła do każdego pracownika i została przez niego utrwalona co pozwoli uniknąć wypadków, zagrożeń oraz niepotrzebnych problemów wynikających z braku zrozumienia.

Control BHP
al. Kasztanowa 18-20
Wrocław


 

Główne założenia kursu BHP we Wrocławiu

Kurs BHP we Wrocławiu nie jest już niczym obcym dla pracowników oraz pracodawców we Wrocławskich firmach, każdy choć raz po rozpoczęciu kariery zawodowej musiał odbyć kurs BHP we Wrocławiu i z pewnością każdy zastanawia się po co właściwie odbywamy taki kurs i czy to w ogóle konieczne jest odbycie kursu BHP we Wrocławiu

 • Kurs BHP we Wrocławiu jest konieczny, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, prawo nakazuje aby każdy pracownik zanim rozpocznie pracę na stanowisku pracy, które ma objąć musi wcześniej odbyć kurs BHP we Wrocławiu, takiej konieczności nie ma tylko w przypadku kiedy obejmujemy ponownie to samo stanowisko u tego samego pracodawcy i posiadamy już kurs BHP we Wrocławiu

Po co realizujemy kurs BHP we Wrocławiu?

 • Kurs BHP we Wrocławiu ma za zadanie przygotować nas do pracy zgodnie z zasadami i regułami bezpieczeństwa i higieny pracy, aby realizowane przez nas zadania wypełniane były według norm i standardów, które wpływają na jakość pracy
 • Kurs BHP we Wrocławiu przygotowuje nas do pracy bezpiecznej i komfortowej, poznajemy zagrożenia dotyczące naszego stanowiska pracy i dowiadujemy się jak je eliminować, zapobiegać im oraz jak postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • Kurs BHP we Wrocławiu to często również okazja do zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
 • Podczas kursu BHP we Wrocławiu zapoznani zostaniemy z wymiarem ryzyka zawodowego jakie dotyczy naszego stanowiska pracy i z czym wiąże się wystąpienie ryzyka

Kurs BHP z Wrocławia ma wiele zalet i jeden wyraźny cel jakim jest przygotowanie nas do pracy w bezpiecznych warunkach bez zagrożeń dla naszego życia i zdrowia.

Control BHP

al. Kasztanowa 18-20

Wrocław

 

Co dają firmie profesjonalne szkolenia BHP we Wrocławiu?

Szkolenia BHP we Wrocławiu stały się elementem pracy bardzo popularnym jednak nie ze względów na swoje zalety i korzyści jakie niesie odpowiednie przeszkolenie pracowników, a ze względu na narzucony przez prawo obowiązek szkoleń BHP we Wrocławiu. Zazwyczaj kiedy coś staje się obowiązkiem spotyka się z negatywnym odbiorem, w przypadku szkoleń BHP we Wrocławiu nie powinno tak być, bo korzyści jakie firma otrzymuje jest więcej niż może nam się wydawać

Co firma zyskuje poprzez szkolenia BHP we Wrocławiu:

 • Przedsiębiorcy organizujący szkolenia BHP we Wrocławiu dbają o wizerunek firmy jako godne zaufania oraz zwłaszcza w przypadku możliwych wypadków przedsiębiorca unika problemów związanych z uszczerbkiem na wizerunku związanym z niedopilnowaniem odpowiedniego przygotowania pracownika do pracy
 • Odpowiednio przeszkoleni pracownicy dbają o swoje bezpieczeństwo, nie narażają się na niepotrzebne ryzyko, a co za tym idzie rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, urlopów związanych z przemęczeniem, dzięki temu firma prosperuje bez zbędnych rotacji
 • Szkolenia BHP we Wrocławiu zapewniają pracownikom odpowiedni zestaw informacji, wiedzy i umiejętności, które mają wpływ na jakość wykonywanej pracy, która natomiast ma odzwierciedlenie w jakości całej firmy
 • Szkolenia BHP we Wrocławiu to również dbanie o komfort pracowników. Pracownik, który zostaje odpowiednio przeszkolony lepiej wykonuje swoją pracę, lepiej czuje się na swoim stanowisku pracy zarazem jest również bardziej zadowolony z pracy
 • Szkolenia BHP we Wrocławiu przygotowują pracownika do pracy na danym stanowisku, prezentowane są mu czynności jakie będzie wykonywał, specjalista ma okazję pokazać pracownikowi jak wygląda praca, a następnie sprawdzić jak radzi sobie pracownik i poinstruować go przy wykonywaniu czynności związanych ze stanowiskiem pracy
 • Szkolenia BHP we Wrocławiu to również okazja aby przedstawić pracownikom ich prawa względem bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywanej przez siebie pracy

Szkolenia BHP we Wrocławiu niosą korzyści dla pracodawców i pracowników, obie grupy dzięki szkoleniom BHP we Wrocławiu stają się bardziej świadome i zyskują poczucie komfortu i bezpieczeństwa, na różnych płaszczyznach jednak o tym samym celu – aby dbać o bezpieczeństwo.

Control BHP
al. Kasztanowa 18-20
Wrocław

Szkolenie BHP we Wrocławiu uczy jak reagować w sytuacji wypadku przy pracy

W pracy spędzamy większość każdego dnia, wykonując różne czynności od tych prostych, które nie niosą ze sobą dużego ryzyka, po te, które zagrażają naszemu życiu. Nasze życie niezależnie od tego czy jesteśmy w pracy czy w domu narażone jest na uszczerbek, dlatego zawsze warto wiedzieć jak postępować kiedy przytrafi nam się wypadek w pracy lub przy wykonywaniu czynności służbowych

Podczas szkolenia BHP we Wrocławiu będziemy mieć okazję zapoznać się z procedurami postępowania podczas wypadku, a procedur podczas wypadku przy pracy jest naprawdę wiele i są istotne dla dalszego postępowania i zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym pracownikom

Najważniejsze kroki przy wypadku przy pracy przedstawione podczas szkolenia BHP we Wrocławiu:

 • Jeśli poszkodowany jest w stanie powinien jak najszybciej poinformować przełożonych o zaistniałym wypadku
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić pierwszą pomoc poszkodowanemu
 • Pracodawca musi wyeliminować zagrożenie
 • Pracodawca musi zapewnić bezpieczeństwo pozostałym pracownikom
 • Zabezpieczyć miejsce wypadku (wstrzymać pracę maszyn i sprzętu związanego ze stanowiskiem pracy poszkodowanego jeśli takie są)
 • Należy wdrożyć procedurę wyjaśniającą (poznać przyczyny wypadku i przebieg wypadku)
 • Wprowadzić działania kontrolujące procesy realizowane przez pracownika, który uległ wypadkowi
 • Wyeliminować wszelkie czynniki mogące ponownie spowodować wypadek
 • Do miejsca wypadku nie wolno dopuszczać osób niepowołanych

Zaniedbanie działań i procedur poznanych podczas szkolenia BHP we Wrocławiu może wiązać się z karami dla przedsiębiorcy, który nie zachował się we właściwy sposób.

Szkolenie BHP we Wrocławiu dokładnie objaśnia jak postępować w przypadku wypadków w pracy, które mogą mieć miejsce każdego dnia niezależnie od tego jak dobrze kontrolujemy miejsce pracy. Niestety nie na wszystko mamy pełen wpływ i są czynniki, które zupełnie od nas nie zależą, możemy jedynie ograniczać ryzyko, a o tym jak to robić nauczy nas szkolenie BHP we Wrocławiu.

Control BHP
al. Kasztanowa 18-20
Wrocław