Szkolenia BHP- kto jest objęty obowiązkiem szkoleń BHP we Wrocławiu

Szkolenia BHP realizowane są w każdej firmie niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników. Praktycznie każdy kto kiedykolwiek podjął pracę bądź staż w firmie objęty był już obowiązkiem odbycia szkoleń BHP i prawdopodobnie takie przeszedł aby świadczyć pracę na rzecz pracodawcy

Kto jest objęty obowiązkiem szkoleń BHP we Wrocławiu

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy przed uprzednim odbyciem szkoleń BHP, przed zdobyciem wymaganych kwalifikacji oraz znajomości zasad dotyczących miejsca pracy. Dlatego każda osoba podejmująca praca powinna odbyć szkolenia BHP aby zaznajomić się z zasadami i przepisami obowiązującymi na obejmowanym stanowisku pracy, pracownik musi poznać ryzyko związane z wykonywaną pracą oraz metody postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pracownika lub współpracowników. Szkolenia BHP we Wrocławiu obejmują każdą osobę podejmującą pracę, dzięki czemu wyklucza to niewłaściwe postępowanie pracownika w miejscu pracy na możliwie jak najlepszym poziomie.

Z obowiązku odbycia szkoleń BHP zwolniony jest pracownik, który podejmuje pracy na takim samym stanowisku pracy na jakim pracował wcześniej u danego pracodawcy przed nawiązaniem nowej umowy., przykład: przedłużenie umowy o pracy na czas określony

 

Obowiązkiem szkoleń BHP we Wrocławiu objęci są wszyscy pracownicy niezależnie od wykonywanej pracy. Zapoznanie z zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy wpływa na jakość wykonywanej pracy i wszystkich procesów organizacyjnych. Za szkolenia BHP we Wrocławiu odpowiada pracodawca

Control BHP
al. Kasztanowa 18-20
Wrocław

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *